Полезно за филмови преводачи

Здравейте ( Вход | Регистрация )

Рейтинг 5
entry Feb 9 2011, 10:13 AM
Военни звания и отличителни знаци
във Въоръжените сили на СССР:
Работническо-селската Червена армия (РККА) (1918 - 1946)
и Съветската армия (1946 - 1991)

Наръкавни отличителни знаци на командирския състав на РККА, въведени със заповед на РВСР №116 от 16.01.1919 г.:
 1. командир на отделение (комот);
 2. помощник-командир на взвод;
 3. старшина;
 4. командир на взвод (комвзвод);
 5. командир на рота (комрот, комеск);
 6. командир на батальон (комбат);
 7. командир на полк (комполк);
 8. командир на бригада (комбриг);
 9. началкик на дивизия (начдив, комдив);
 10. командир на армия (командарм);
 11. командир на фронт (комфронт).
Наръкавни отличителни знаци на командирския състав на РККА, въведени със заповед на РВСР №322 от 31.01.1922 г.:
 1. командир на отделение (кавалерия);
 2. командир на батальон/дивизион (артилерия);
 3. командир на фронт;
Военна реформа от 1924 г.:
Отменят се наръкавните отличителни знаци и вместо тях се въвеждат петлици, с различен цвят за отделните родове войски и отличителни знаци на тях, както следва:
 1. червеноармейци - без отличителни знаци, указва се номерът на полка;
 2. младши команден състав - триъгълници;
 3. среден команден състав - квадрати;
 4. старши команден състав - правоъгълници;
 5. висш команден състав - ромбове.
Воински звания въведени с постановление на ЦИК и СНК на СССР от 22.09.1935 г.:
 • за сухопътните и военно-въздушните сили: лейтенант, старши лейтенант, капитан, майор, полковник, комбриг, комдив, комкор, командарм 2 ранг и командарм 1 ранг;
 • за военно-политическия състав на всички родове войски: политрук, старши политрук, батальонен комисар, полкови комисар, бригаден комисар, дивизионен комисар, корпусен комисар, армейски комисар 2 и 1 ранг;
 • за военно-техническия състав на сухопътните и военно-въздушнитет сили: воентехник 2 и 1 ранг, военинженер 3, 2 и 1 ранг, бригинженер, дивинженер, коринженер и арминженер;
 • за военно-стопанския и административния състав на всички родове войски: техник-интендант 2 и 1 ранг, интендант 3, 2 и 1 ранг, бригинтендант, дивинтендант, коринтендант и арминтендант;
 • за военно-медицинския състав на всички родове войски: военфелдшер, старший военфелдшер, военлекар 3, 2 и 1 ранг, бриглекар, дивлекар, корлекар и армлекар;
 • за военно-юридическия състав на всички родове войски: младши военен юрист, военен юрист, военен юрист 3, 2 и 1 ранг, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвоенюрист и армвоенюрист.
Отличителни знаци, въведени със заповед на НКО на СССР № 176 от 03.12.1935г.::
 • за висшия команден състав:
  • маршал на Съветския съюз;
  • командарм 1 ранг;
  • командарм 2 ранг.
 • за старшия команден състав:
  • комкор;
  • комдив;
  • комбриг;
  • полковник (от 1939 г. - подполковник);
  • майор;
 • за младшия команден състав:
  • капитан (ВВС);
  • старши лейтенант (пехота);
  • лейтенант (кавалерия);
  • старшина (пехота);
  • командир на отделение (артилерия);
  • долу вдясно - червеноармеец.
Пагони, въведени с Указ на Върховния съвет на СССР от 06.01.1943г.
Реформата от 1943 г. е последната голяма реорганизация на воинските звания и отличителните им знаци в СССР, която не се повлиява съществено от преобразуването на РККА в Съветска армия на 25.02.1946 г. и се запазва без съществени изменения чак до разпадането на СССР и разпускането на неговите Въоръжени сили през периода 1991 - 1993 г.
 • висши офицери:
  • маршал на Съветския съюз;
  • армейски генерал;
  • генерал-полковник;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал-майор;
  • корпвоенюрист (по-късно - генерал-лейтенант от юстицията);
  • генерал-майор от медицинската служба.
 • младши и старши офицери:
  1. младши офицери:
   • младши лейтенант от интендантската служба;
   • лейтенант от артилерията;
   • старши лейтенант от бронетанковите войски;
   • капитан от авиацията.
  2. старши офицери:
   • майор от кавалерията;
   • подполковник от инженерните войски;
   • полковник от пехотата.
  3. офицери от спомагателните служби:
   • лейтенант от ветеринарната служба;
   • старши военюрист (по-късно - майор от юстицията).
 • войници и сержанти:
  • старшина от инженерните войски;
  • старши сержант от 47 кавалерийски полк;
  • сержант от 17 щурмови авиационен полк;
  • младши сержант от 2 танкова бригада;
  • ефрейтор от 3 оръдеен полк;
  • редник от 112 стрелкови полк;

 •  
  « По-стара · Полезно за филмови преводачи · По-нова »
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30


  Моите блог връзки