Полезно за филмови преводачи

Здравейте ( Вход | Регистрация )

Рейтинг 5
entry Jun 23 2011, 12:34 PM
Слято, полуслято и разделно писане в българския език


РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ


Когато съставните думи получават собствени окончания за множествено число, става въпрос не за сложна дума, а за словосъчетания. Такива се пишат разделно, без тире. Пример: „студент първокурсник“ („студенти първокурсници“), „майстор зидар“ („майстори зидари“).
Според новия правописен речник, гласуван и приет от академичен състав през 2002 година, разделно или слято(като за предпочитане остава слятата форма) се пишат:
всички словосъчетания с първа основа: бизнес, бинго, блок, бокс, бънджи, влак, гей, град, голф, денс, рап, джаз, денс, диско, дерби, допинг, държава, жп, интернет, кавър, кеш, космонавт, концерт, крекинг, кънки, кърлинг, кънтри, майстор, мач, младши, офис, поло, поп, рали, ревю, ретро, рок, ски, соло, стриптийз, студент, старши, тв, тенис, факс, фирма, фитнес, флопи, хард диск, храм, чейндж, шах. Изключения: шоупрограма, кешмаркет, дом-паметник, храм-паметник, имамбаялдъ, тюрлюгювеч, кускус, шамфъстък
ястия от турски произход - тахан халва, боб чорба, тас кебап и т. н. Изключения: имамбаялдъ, тюрлюгювеч, кускус, шамфъстък
за избягване на двусмислие се изписват: голмайстор и попзвезда.

СЛОЖНИ ДУМИ


Когато не всички съставни думи получават собствено окончание за множествено число, става въпрос за сложни думи, такива се пишат слято или със съединителна чертица (малко тире, дефис).

ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ


Ако съставните думи са равноправни (т. е. сякаш са свързани с „и“), тогава се използва съединителна чертица. Пример: „Асен-Палеолог“, „търговско-промишлен“, „касиер-домакин“, „минута-две“, „телеграфо-пощенски“. Думи, производни от такива думи, също се пишат със съединителна чертица, например „телеграфо-пощенец“, „Джек-Лондонов (разказ)“.
Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията за образуването на тяхната сравнителна и превъзходна степен.
Ако съставните думи не са равноправни, като първата дума е главната, а втората — поясняваща, уточняваща или изобщо с подчинена роля по някакъв начин, тогава също използваме тире. Пример: „генерал-лейтенант“ — генерал от тип „лейтенант“, „кандидат-студент“ — кандидат, който може да стане „студент“. Първата дума губи способността си за морфологична изменяемост (напр. членуване).
Забележка: Ако първата дума запази морфологичната си изменяемост, цялата дума се схваща не като сложно съществително име, а като устойчиво словосъчетание, чийто съставни думи се пишат разделно: жена летец - жената летец, жените летци; къща музей - къщата музей, къщите музеи. Когато е необходимо да се подчертае смисловото единство и да се избягне двусмислие се допуска полуслято писане: Седеше до жената-летец.; Седеше до жената летец.
Забележка: Когато приложението се разшири, обособяването се отбеляза със запетаи, с тирета или с тире и запетая: Държавите - членки на НАТО, се споразумяха за следното...
Забележка: Ако има опасност да се промени смисълът на сложната дума, съединителната чертица се изпуска. Например „сърбохърватски (език)“ и „сърбо-хърватски“.

СЛЯТО ПИСАНЕ


Ако съставните думи не са равноправни, като втората дума е главната, тогава пишем слято, без съединителна чертица. Пример: тонрежисьор, генералмайорски (тук майорски е главната дума, защото е прилагателно, също като цялата дума, но: генерал-майор).
Слято се пишат наречия, образувани от съчетанието на предлог и наречие: откога, докога, откъде, докъде, отсега, досега, отскоро, доскоро, оттам, дотам, оттук, дотук, оттогава, дотогава, отвсякъде, навсякъде, откакто, отрано, поотделно
Изключение 1. Малко тире се използва, ако първата дума е буква, число или изобщо по някакъв начин особена. Например: гама-лъч, 5-годишен.
Изключение 2. Фразеологични съчетания от две съществителни, независимо кое е подчиненото, се записват с малко тире. Например: гайтан-вежди, жар-птица, очи-череши.

Източник: Уикипедия, свободната енциклопедия.

entry May 19 2011, 08:45 AM
Воински звания и отличителни знаци в Сухопътните сили
на Третия Райх (Das Heer der Wehrmacht) 1939 - 1945
Воински звания и отличителни знаци в СС (Schutzstaffel) 1939 - 1945


entry Feb 9 2011, 10:13 AM
Военни звания и отличителни знаци
във Въоръжените сили на СССР:
Работническо-селската Червена армия (РККА) (1918 - 1946)
и Съветската армия (1946 - 1991)

Наръкавни отличителни знаци на командирския състав на РККА, въведени със заповед на РВСР №116 от 16.01.1919 г.:
 1. командир на отделение (комот);
 2. помощник-командир на взвод;
 3. старшина;
 4. командир на взвод (комвзвод);
 5. командир на рота (комрот, комеск);
 6. командир на батальон (комбат);
 7. командир на полк (комполк);
 8. командир на бригада (комбриг);
 9. началкик на дивизия (начдив, комдив);
 10. командир на армия (командарм);
 11. командир на фронт (комфронт).
Наръкавни отличителни знаци на командирския състав на РККА, въведени със заповед на РВСР №322 от 31.01.1922 г.:
 1. командир на отделение (кавалерия);
 2. командир на батальон/дивизион (артилерия);
 3. командир на фронт;
Военна реформа от 1924 г.:
Отменят се наръкавните отличителни знаци и вместо тях се въвеждат петлици, с различен цвят за отделните родове войски и отличителни знаци на тях, както следва:
 1. червеноармейци - без отличителни знаци, указва се номерът на полка;
 2. младши команден състав - триъгълници;
 3. среден команден състав - квадрати;
 4. старши команден състав - правоъгълници;
 5. висш команден състав - ромбове.
Воински звания въведени с постановление на ЦИК и СНК на СССР от 22.09.1935 г.:
 • за сухопътните и военно-въздушните сили: лейтенант, старши лейтенант, капитан, майор, полковник, комбриг, комдив, комкор, командарм 2 ранг и командарм 1 ранг;
 • за военно-политическия състав на всички родове войски: политрук, старши политрук, батальонен комисар, полкови комисар, бригаден комисар, дивизионен комисар, корпусен комисар, армейски комисар 2 и 1 ранг;
 • за военно-техническия състав на сухопътните и военно-въздушнитет сили: воентехник 2 и 1 ранг, военинженер 3, 2 и 1 ранг, бригинженер, дивинженер, коринженер и арминженер;
 • за военно-стопанския и административния състав на всички родове войски: техник-интендант 2 и 1 ранг, интендант 3, 2 и 1 ранг, бригинтендант, дивинтендант, коринтендант и арминтендант;
 • за военно-медицинския състав на всички родове войски: военфелдшер, старший военфелдшер, военлекар 3, 2 и 1 ранг, бриглекар, дивлекар, корлекар и армлекар;
 • за военно-юридическия състав на всички родове войски: младши военен юрист, военен юрист, военен юрист 3, 2 и 1 ранг, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвоенюрист и армвоенюрист.
Отличителни знаци, въведени със заповед на НКО на СССР № 176 от 03.12.1935г.::
 • за висшия команден състав:
  • маршал на Съветския съюз;
  • командарм 1 ранг;
  • командарм 2 ранг.
 • за старшия команден състав:
  • комкор;
  • комдив;
  • комбриг;
  • полковник (от 1939 г. - подполковник);
  • майор;
 • за младшия команден състав:
  • капитан (ВВС);
  • старши лейтенант (пехота);
  • лейтенант (кавалерия);
  • старшина (пехота);
  • командир на отделение (артилерия);
  • долу вдясно - червеноармеец.
Пагони, въведени с Указ на Върховния съвет на СССР от 06.01.1943г.
Реформата от 1943 г. е последната голяма реорганизация на воинските звания и отличителните им знаци в СССР, която не се повлиява съществено от преобразуването на РККА в Съветска армия на 25.02.1946 г. и се запазва без съществени изменения чак до разпадането на СССР и разпускането на неговите Въоръжени сили през периода 1991 - 1993 г.
 • висши офицери:
  • маршал на Съветския съюз;
  • армейски генерал;
  • генерал-полковник;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал-майор;
  • корпвоенюрист (по-късно - генерал-лейтенант от юстицията);
  • генерал-майор от медицинската служба.
 • младши и старши офицери:
  1. младши офицери:
   • младши лейтенант от интендантската служба;
   • лейтенант от артилерията;
   • старши лейтенант от бронетанковите войски;
   • капитан от авиацията.
  2. старши офицери:
   • майор от кавалерията;
   • подполковник от инженерните войски;
   • полковник от пехотата.
  3. офицери от спомагателните служби:
   • лейтенант от ветеринарната служба;
   • старши военюрист (по-късно - майор от юстицията).
 • войници и сержанти:
  • старшина от инженерните войски;
  • старши сержант от 47 кавалерийски полк;
  • сержант от 17 щурмови авиационен полк;
  • младши сержант от 2 танкова бригада;
  • ефрейтор от 3 оръдеен полк;
  • редник от 112 стрелкови полк;

 • entry Feb 8 2011, 02:07 PM
  Военни звания и отличителни знаци
  в Руската императорска армия


  Пагони от 1807 г.:
  • унтерофицерски (подофицерски);
  • офицерски.
  Унтерофицерски пагони от 1843 г.:
  • Подпрапорщик, портупей-прапорщик, юнкер, портупей-юнкер;
  • Фелдфебел;
  • Отдельонен унтерофицер;
  • Унтерофицер;
  • Ефрейтор;
  • Войник випускник на учебния карабинерски полк;
  • Войник випускник на Образцовия Пехотен полк.
  Офицерски и генералски пагони след 1854 г.:
  • с една лента:
   • една звезда - прапорщик;
   • две звезди - подпоручик;
   • три звезди - поручик;
   • четири звезди - щабс-капитан;
   • без звезди - капитан.
  • с две ленти:
   • две звезди - майор;
   • три звезди - подполковник;
   • без звезди - полковник.
  • генералски пагони:
   • две звезди - генерал-майор;
   • три звезди - генерал-лейтенант;
   • без звезди - генерал от инфантерията (кавалерията, артилерията);
   • кръстосани жезли - генерал-фелдмаршал.
  Изменения през 1907 - 1912 г.:
  • войнишки пагони - в допълнение към обозначенията на полка се въвеждат емблеми на родовете войски и нашивки за специалните квалификации. Войниците и подофицерите на свръхсрочна служба получават жълт кант (на картинката - пагон на унтер-офицер свръхсрочник):
  • подофицерски пагони - въвежда се нов чин "зауряд-прапорщик". Ако зауряд-прапорщикът е на фелдфебелска длъжност, на пагона му се добавя фелдфебелска нашивка.
   • подпрапорщик;
   • зауряд-прапорщик;
   • зауряд-прапорщик на фелдфебелска длъжност;
   • старши подофицерски кандидат на класна длъжност.
  • офицерски пагони - въвеждат се означения на полка (номери или вензел на шефа), емблеми на родовете войски и служби, и специални обозначения за хусарските офицерки (хусарски зигзаг) и военните чиновници.
   • капитан от шефската рота на пехотен полк;
   • корнет от 8-ми хусарски полк;
   • полковник от 9-ти хусарски полк;
   • поручик от артилерията;
   • военен чиновник ХІІ клас (класен фелдшер).
  След детронирането на царя през февруари 1917 г.:
  Започва масов развал, хаос и дезертьорство в Руската императорска армия. За да състави някакви боеспособни части, Временното правителство организира т.нар. "ударни" батальони в състава на пехотните дивизии - батальони на смъртта (с нанесени върху пагоните череп и кръстосани кости, които символизират готовността на бойците да умрат "За вярата, царя и отечеството"), георгиевски батальони (изцяло от кавалери на ордена за храброст "Свети Георги"), отряди от доброволци-инвалиди и други.

  Войнишки пагони от:
  • отряд на доброволци-инвалиди;
  • георгиевски батальон;
  • женски ударен батальон на смъртта;
  • ударен батальон на смъртта;
  • морски ударен батальон на смъртта.

   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  Моите блог връзки